METRIX - Geodetické práce

Zhotovování geometrických plánů pro:
- rozdělení pozemku
- vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu
- grafické vyjádření rozsahu práva omezující vlastníka pozemku ve prospěch jiného (věcné břemeno)
- a jiné...

Vytyčování hranic pozemku

Polohopisné a výškopisné zaměření pro projektantské práce

Osazování staveb do terénu dle projektové dokumentace (výšky, lavičky)

Zajišťování podkladů z katastru nemovitostí